Roboty związane z przebudową nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania ul. Śródmiejska / al. Wolności / ul. Mostowa

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu wczorajszym rozpoczęły się roboty związane z przebudową nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania ul. Śródmiejska / al. Wolności / ul. Mostowa.

W związku z powyższym, z dniem dzisiejszym nastąpiło zamknięcie dla ruchu kołowego połączenia ul. Śródmiejskiej z ul. Mostową i mostem kamiennym.

Dojazd do ul. Mostowej i terenu przylegającego, umożliwiony został poprzez odcinek ul. Mostowej przebiegający bezpośrednio przy Kanale Rypinkowskim (przy budynku Banku Pekao) na którym wprowadzony został dwukierunkowy ruch pojazdów.

Przewidywany termin przywrócenia pierwotnej ruchu to 23 listopada.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem wczorajszym przywrócona została przejezdność na połączeniu ul. Fabrycznej z ul. Śródmiejską oraz na połączeniu ul. Śródmiejskiej z ul. Pułaskiego.