Utrudnienia w ruchu ul. Częstochowska

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonymi w ul. Częstochowskiej robotami branży gazowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta”, od dnia 2 listopada br. (wtorek) zostanie zamknięte połączenie ul. Bolesława Chrobrego z ul. Częstochowską. W związku z powyższym, wjazd na teren Starego Miasta oraz wyjazd możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Szlak Bursztynowy (poprzez ul. Mieczysława Starego).

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót, przywrócenie połączenia ul. Bolesława Chrobrego z ul. Częstochowską winno nastąpić w terminie do 11 listopada br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.