Roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Rajskowskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji uprzejmie informuje, że w dniu 7 maja br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Rajskowskiej, związane z budową odcinka drogi dojazdowej wzdłuż ul. Łódzkiej.

W związku z powyższym wyłączona zostanie z ruchu kołowego ul. Rajskowska na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Dolnej. Na czas robót wyznaczony zostanie objazd z ul. Rajskowskiej do ul. Łódzkiej ulicami: Dolną, Ciesielską, Próżną oraz Łęgową oraz analogiczny objazd w przeciwnym kierunku. Planowany termin zakończenia robót to 19 maja br.

Uprzejmie przepraszamy za wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i wynikające stąd utrudnienia.