Uruchomienie wyświetlaczy czasu

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. piątek 4 maja) planowane jest uruchomienie wyświetlaczy czasu (tzw. sekundników) na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Warszawską. Do końca następnego tygodnia tj. do dnia 12 maja planowane jest zainstalowanie oraz uruchomienie wyświetlaczy czasu na Pl. Kilińskiego , ,,Rogatce,, oraz na skrzyżowaniu ul. Harcerskiej z ul. Kopernika.
W dalszej kolejności planowane jest wyposażenie sygnalizacji świetlnej w wyświetlacze na skrzyżowaniu ul. Śródmiejska – Fabryczna.
Wyświetlacz czasowy – to urządzenie elektroniczne wskazujące uczestnikom ruchu wartość czasu pozostającego do końca sygnału (czerwonego lub zielonego ) nadawanego przez sygnalizator.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyświetlacze czasu mogą być stosowane z sygnalizacją świetlną stałoczasową a taka funkcjonuje na w/w skrzyżowaniach ulic.
W rozwiązaniu przyjętym na terenie m. Kalisza, wyłączenie wyświetlania wartości czasu nadawanego sygnału zielonego i czerwonego następować będzie 4s przed końcem nadawania odpowiedniego sygnału.
Z uwagi na funkcjonowanie na danym skrzyżowaniu różnych programów sygnalizacji świetlnej (uzależnionych od natężenia ruchu w danej porze dnia) , MZDiK zastrzega możliwość automatycznego krótkotrwałego wyłączenia wyświetlaczy czasu na etapie przechodzenia z jednego programu na drugi.