Sezonowe zmiany w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej

Miasto Kalisz – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że od dnia 28 kwietnia br. nastąpią sezonowe zmiany w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej polegające
na wprowadzeniu w soboty i niedziele dodatkowych kursów linii nr 3A z przystanku Kalisz, Wyszyńskiego Słoneczna 10 do miejscowości Szałe.

Godziny odjazdów autobusów z przystanku Kalisz, Wyszyńskiego Słoneczna 10 w soboty i niedziele od dnia 28 kwietnia br.:

7:39, 8:39, 9:39, 10:39, 11:39, 12:39, 13:39, 14:39, 15:39, 16:39, 17:39, 18:39, 19:39, 20:39.

Godziny odjazdów autobusów z przystanku Szałe Pętla 01 w soboty i niedziele od dnia 28 kwietnia br.:

8:49, 9:49, 10:49, 11:49, 12:49, 13:49, 14:49, 15:49, 16:49, 17:49, 18:49, 19:49, 20:49, 21:49.

Dodatkowe połączenia mają na celu poprawę dostępności do terenów działkowych
i rekreacyjnych w sezonie letnim.

Przypominamy, że miejscowość Szałe należy do strefy podmiejskiej, w związku z tym jednorazowe bilety papierowe o nominale miejskim (2,70 zł i 1,35 zł) uprawniają do przejazdu tylko do przystanku Kalisz, Pokrzywnicka Tama 07.

Ponadto od dnia 28 kwietnia br. godzina odjazdu kursu linii nr 5 o godz. 6:15 z przystanku Wyszyńskiego Słoneczna 10 w dni robocze, soboty i niedziele zostanie przesunięta na godz. 6:20.

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta KLA na ul. Podmiejskiej 2A, pod numerami telefonów: 62 768 00 91 (92) lub na stronie internetowej www.kla.com.pl.