Przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu jutrzejszym tj. 14.04.2023 r. przywrócony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na odcinku pomiędzy drogą dojazdową do Szkoły Podstawowej nr 17 a blokiem mieszkalnym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 13.

Na pozostałym odcinku robót drogowych tj. pomiędzy byłym basenem Delfin a blokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 13 zostaje utrzymany ruch jednokierunkowy związany z przebudową skrzyżowania ul. Pr. St. Wyszyńskiego z ulicą osiedlową przebiegającą przy kościele na rondo.