Frezowanie nawierzchni jezdni i ułożenie warstwy wiążącej na rondzie w ciągu ul. Łódzkiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 13 i 14 kwietnia br. (czwartek-piątek) prowadzone będą prace związane z frezowaniem nawierzchni jezdni i ułożeniem warstwy wiążącej na wcześniej wykonanym rondzie w ciągu ul. Łódzkiej – w obrębie skrzyżowania z ul. Szlak Bursztynowy. W trakcie prowadzonych robót wprowadzony zostanie ruch wahadłowy pojazdów – regulacja ruchem prowadzona będzie przez uprawnione osoby ze strony wykonawcy robót.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 15 i 16 kwietnia br. (sobota-niedziela) ze względu na konieczność kontynuacji robót na przedmiotowym skrzyżowaniu, nastąpi całkowite zamknięcie połączenia ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy wraz z jednoczesnym zamknięciem wjazdu pojazdów od strony Ronda Ptolemeusza w ul. Szlak Bursztynowy – w kierunku ul. Łódzkiej

W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zaplanowanych robót, zastrzegamy możliwość zmiany terminu wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego i poleceń wydawanych przez uprawnione osoby.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.