Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych

Inwestycję realizowana z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Priorytet 1a) budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej.

Opis Projektu:

Zadanie dotyczy budowy połączenia drogowego od skrzyżowania ul. Polnej i ul. Budowlanych do ul. Częstochowskiej. Zakres inwestycji obejmuje budowę dróg powiatowych klasy G i Z oraz gminnej klasy L o łącznej długości dróg o przekroju ulicznym 2,9 km (w tym dróg obsługujących o dł. 0,68 km ) budowę trzech skrzyżowań typu rondo, budowę chodników i ścieżki rowerowej oraz infrastruktury towarzyszącej.

Termin realizacji: 17.04.2023 r. – 14.08.2024 r.

Całkowita wartość projektu: 20.877.357,94 zł brutto

Wartość promesy inwestycyjnej: 19.000.000,00 zł brutto

Wkład Własny Miasta Kalisza: 1.877.357,94 zł brutto

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie flaga-i-godło-na-www-1024x341.png