Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej – kolejny etap

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że od dnia 16 kwietnia br. (wtorek) rozpocznie się kolejny etap prac związanych z przebudową ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu.

W tym etapie robót prace prowadzone będą na ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej po stronie lewej (patrząc od strony ul. Torowej). W trakcie prowadzenia robót, pozostawiona zostanie dla ruchu kołowego jezdnia o szerokości 2,75 m oraz wprowadzony zostanie na ww. odcinku ulic objętych robotami jeden kierunek ruchu – od strony ul. Torowej w kierunku ul. Karpackiej. Prowadzenie robót spowoduje konieczność wyłączenia z użytkowania dwóch przystanków autobusowych w ciągu w/w ulic – po stronie prowadzonych robót.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.