ul. Grodzka i ul. Kanonicka – utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w dniu 10 kwietnia br. (środa) w godz. 10.00 – 13.00 odbędą się na terenie Katedry pw. św. Mikołaja Biskupa przy ul. Kanonickiej 5 ćwiczenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z zakresu działań ratowniczo – gaśniczych.

W związku z powyższym na czas prowadzenia ćwiczeń ratowniczo – gaśniczych wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:

  1. ul. Grodzka (odc. ul. Szklarskiej do ul. Kanonickiej) zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Przejazd pojazdów od strony ul. Zamkowej i ul. Adama Chodyńskiego zostanie skierowany w ul. Szklarską. Ruch pojazdów kierowany będzie przez umundurowanych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
  2. Kanonicka (odc. od ul. Grodzkiej do ul. Parczewskiego) zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Przejazd pojazdów od strony ul. Zamkowej i Głównego Rynku zostanie skierowany w ul. Garbarską. Ruch pojazdów kierowany będzie przez umundurowanych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Prosimy o stosowanie się podczas trwania ćwiczeń do komend i sygnałów funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.