Przebudowa ul. Ignacego Paderewskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 6 maja br. (poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie robót związanych z przebudową ul. Ignacego Paderewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieczysława Karłowicza do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego w Kaliszu. Realizacja robót będzie podzielona na etapy, celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym.

Zakres prac obejmie m. in. przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz dokonanie budowy oświetlenia ulicznego.

W I etapie robót, prace prowadzone będą po lewej stronie ulicy Paderewskiego (patrząc od strony ulicy Wyspiańskiego).

W trakcie prowadzenia robót, pozostawiona zostanie dla ruchu kołowego jezdnia szerokości 2,75 m oraz wprowadzony zostanie na ww. odcinku jeden kierunek ruchu – od strony ulicy Wyspiańskiego w kierunku ul. Karłowicza.

Dojazd do posesji przylegających do ulicy Paderewskiego możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Wyspiańskiego.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.