Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II AKTUALIZACJA

W nawiązaniu do informacji przesłanej w dniu 29.04. br. Zarząd Dróg Miejskich  w Kaliszu uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana w zakresie prac planowanych do rozpoczęcia w dniu 6 maja br. (poniedziałek) ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego)”.

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót, prace w I etapie prowadzone będą na ulicy Rzymskiej na odcinku pomiędzy ul. Słowiańską  a ul. Wykopaliskową (strona prawa patrząc od strony wiaduktu kolejowego w kierunku  ul. Antycznej).

Prace polegały będą na budowie odcinka kanału deszczowego i sanitarnego wraz z przebudową wskazanego odcinka ulicy Rzymskiej z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości min. 2,75 m.

Na czas prowadzenia robót na wyżej wskazanym odcinku ulicy, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy pojazdów regulowany sygnalizacją świetlną.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.