Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 6 maja br. (poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego)”. Realizacja robót będzie podzielona na etapy, celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym.

Zakres prac obejmie m. in. przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych oraz miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowę sieci uzbrojenia technicznego, wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej oraz dokonana zostanie przebudowa wiaduktu kolejowego.

W I etapie robót, prace prowadzone będą na ulicy Rzymskiej na odcinku pomiędzy ul. Słowiańską a ul. Antyczną (strona lewa patrząc od strony wiaduktu kolejowego w kierunku ul. Antycznej). Prace polegały będą na budowie odcinka kanału deszczowego i sanitarnego wraz z przebudową wskazanego odcinka ulicy Rzymskiej z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości min. 2,75 m.

Na czas prowadzenia robót na wyżej wskazanym odcinku ulicy, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy pojazdów regulowany sygnalizacją świetlną. Ponadto wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

  1. zostanie zamknięte połączenie ul. Rzymskiej z ul. Wykopaliskową i ul. Gala Anonima,
  2. ul. Wykopaliskowa i ul. Gala Anonima staną się tzw. ulicami ślepymi (bez przejazdu), zostanie dopuszczony na ww. ulicach dwukierunkowy ruch pojazdów od strony ul. Ptolemeusza,
  3. na wjeździe z ul. Słowiańskiej w ul. Rzymską wprowadzony zostanie nakaz jazdy w lewo w kierunku ul. Częstochowskiej,

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II