1 sierpnia br. – utrudnienia skrzyżowanie ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót drogowych prowadzonych w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka”, w dniu 1 sierpnia br. (poniedziałek) w godz. 9.30 – 18.00 zamknięte zostanie połączenie ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych w kierunku centrum miasta. Powyższe będzie spowodowane układaniem bitumicznej warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni.

Z związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • ruch pojazdów przemieszczających się obecnie ul. Częstochowską w kierunku centrum miasta zostanie skierowany w ul. Budowlanych, ul. Polną i ul. Szlak Bursztynowy,
  • wyjazd z ul. Budowlanych w ul. Częstochowską możliwy będzie wyłącznie w prawo (w kierunku ul. Ks. Jolanty),
  • w ul. Częstochowskiej na odcinku od Ronda Ptolemeusza do ul. Wygon wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów. Ulica Częstochowska na wskazanym odcinku będzie ulicą bez przejazdu tzw. ślepą,

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.