Prace związane z przebudową drogi osiedlowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że z dniem 26 stycznia br. (środa) rozpoczną się roboty związane z przebudową drogi osiedlowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na odcinku od posesji nr 21 do posesji nr 37-39 na terenie osiedla Dobrzec.

Zakres prac obejmie m. in. przebudowę drogi dojazdowej wraz z przebudową miejsc postojowych i parkingowych oraz dróg manewrowych. Prace będą przebiegać etapowo.

W związku z powyższym w tym etapie robót, prace prowadzone będą wyłącznie w zakresie przebudowy miejsc postojowych usytułowanych wzdłuż drogi dojazdowej (po jej prawej stronie) na wysokości bloku mieszkalnego nr 21. Na czas prowadzenia robót zostanie na niej wprowadzony zakaz parkowania pojazdów.

O kolejnych etapach robót będziemy informować stosownie do postępu prac.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.