Więcej o: Budowa ul. Pogodnej – etap III

Budowa ul. Pogodnej – etap III

Inwestycję zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową
nr 35/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 23 listopada 2020 roku w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Cel zadania:

Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych poprzez budowę (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno.

Zakres wykonanej przebudowy:

Zadanie obejmowało 250 mb ulicy Pogodnej (odc. dł. 250 mb od ul. Dalekiej do dz. nr 269). Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m, obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym oraz rowy odparowujące bezodpływowe.

Okres realizacji prac budowlanych: 14.10.2020r. – 14.11.2020r.

Całkowita wartość zadania: 220 594,52 zł

Kwota dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego: 37 500,00 zł

Wkład własny: 183 094,52 zł

Jednostka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

Budowa ul. Pogodnej w Kaliszu – etap II

Inwestycję zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową
nr 31/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 9 października 2019 roku w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Cel zadania:

Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych poprzez budowę (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice.

Zakres wykonanej przebudowy:

Zadanie obejmowało 250 mb ulicy Pogodnej (odc. dł. 250 mb od posesji nr 66 w kierunku zachodnim). Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m oraz obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym.

Okres realizacji prac budowlanych: 08.10.2019r. – 22.11.2019r.

Całkowita wartość zadania: 258 066,30 zł

Kwota dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego: 37 500,00 zł

Wkład własny: 220 566,30 zł

Jednostka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

Więcej o: BUDOWA UL. POGODNEJ W KALISZU – ETAP I

BUDOWA UL. POGODNEJ W KALISZU – ETAP I

Inwestycję zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową
nr 36/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 14 września 2018 roku
w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Cel zadania:

Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych poprzez budowę (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice.

Zakres wykonanej przebudowy:

Zadanie obejmowało 300 mb ulicy Pogodnej (odc. dł. 300 mb od posesji nr 148 w kierunku zachodnim). Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m oraz obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym.

Okres realizacji prac budowlanych: 10.10.2018r. – 09.11.2018r.

Całkowita wartość zadania: 286 547,57 zł

Kwota dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego: 45 000,00 zł

Wkład własny: 241 547,57 zł

Jednostka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

Przebudowa ul. Północnej w Kaliszu na odcinku od km 0+400 do km 0+700

Zamówienie zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową nr 33/2016 
z dnia 30.03.2016r., z zadania jednorocznego pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec”.

Cel zadania:

Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych poprzez budowę (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec.

Zakres wykonanej przebudowy:

W ramach zadania przebudowano 300 mb ulicy Północnej o nawierzchni gruntowej. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m oraz obustronnie pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 2 x 1 m.

Okres realizacji prac budowlanych: 02.08.2016r. – 26.08.2016r.

Całkowita wartość zadania: 161 026,03

Kwota dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego: 45 000,00 zł

Wkład własny: 116 026,03 zł

Jednostka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

Przebudowa ul. Północnej w Kaliszu na odcinku od km 0+700 do km 1+060

Inwestycję zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową nr 35/2017 z dnia 03.04.2017r., w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Cel zadania:

Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych poprzez budowę (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec.

Zakres wykonanej przebudowy:

Zadanie obejmowało 360 mb ulicy Północnej od km 0+700,0 do km 1+060. Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m oraz obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 1 m.

Okres realizacji prac budowlanych: 21.09.2017r. – 16.10.2017r.

Całkowita wartość zadania: 259 664,84 zł

Kwota dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego: 54 000,00 zł

Wkład własny: 205 664,84 zł

Jednostka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu.