Budowa ul. Pogodnej w Kaliszu – etap II

Inwestycję zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową
nr 31/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 9 października 2019 roku w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Cel zadania:

Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych poprzez budowę (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice.

Zakres wykonanej przebudowy:

Zadanie obejmowało 250 mb ulicy Pogodnej (odc. dł. 250 mb od posesji nr 66 w kierunku zachodnim). Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m oraz obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym.

Okres realizacji prac budowlanych: 08.10.2019r. – 22.11.2019r.

Całkowita wartość zadania: 258 066,30 zł

Kwota dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego: 37 500,00 zł

Wkład własny: 220 566,30 zł

Jednostka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu.