Budowa ul. Pogodnej – etap III

Inwestycję zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową
nr 35/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 23 listopada 2020 roku w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Cel zadania:

Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych poprzez budowę (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno.

Zakres wykonanej przebudowy:

Zadanie obejmowało 250 mb ulicy Pogodnej (odc. dł. 250 mb od ul. Dalekiej do dz. nr 269). Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m, obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym oraz rowy odparowujące bezodpływowe.

Okres realizacji prac budowlanych: 14.10.2020r. – 14.11.2020r.

Całkowita wartość zadania: 220 594,52 zł

Kwota dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego: 37 500,00 zł

Wkład własny: 183 094,52 zł

Jednostka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu.