Zmiana terminu prac drogowych na ul. Łódzkiej (które wcześniej planowane były na dzień 2.04)

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z uwagi na prognozowane na 2 kwietnia (niedziela) niekorzystne warunki pogodowe (opady deszczu i niska temperatura), zaplanowane na ten dzień prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na rondzie w obrębie skrzyżowania ul. Łódzkiej ze Szlakiem Bursztynowym zostały przez wykonawcę robót przełożone na inny termin. Z uwagi na powyższe, zaplanowane na najbliższą niedzielę zamknięcie połączenia Szlaku Bursztynowego z ul. Łódzką nie będzie miało miejsca.