Wyłączenie z ruchu kołowego ul. Nowy Świat na odc. od wjazdu do Akademii Kaliskiej do Rogatki

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 20 czerwca br. (poniedziałek) od godz. 8,00 rozpocznie się kolejny etap robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do granicy miasta Kalisza – etap I ”,
obejmujący przebudowę ul. Nowy Świat  na odc. od wjazdu do Akademii Kaliskiej do „ Rogatki ”. Podjęcie prac na tym odcinku spowoduje całkowite wyłączenie z ruchu kołowego w/w odcinka ul. Nowy Świat.

Ze względu na wyłączenie z ruchu kołowego w/w odcinka ul. Nowy Świat, na czas prowadzenia robót wprowadzone zostaną następujące, istotne zmiany w organizacji ruchu:

  • dojazd do Akademii Kaliskiej i Hotelu Calisia (od strony ul. Ułańskiej),  zostanie wyznaczony poprzez ul. Zacisze i ul. Czaszkowską,    
  • przejazd pojazdów przemieszczających się obecnie ul. Nowy Świat (od strony ul. Legionów
    w kierunku „Rogatki”), skierowany zostanie na trasę objazdu wyznaczoną ulicami: Rzemieślniczą, Handlową,  Lipową , Legionów (alternatywnie ul. Zgodną), Staszica i ul. Górnośląską,
  • na ul. Czaszkowskiej (na odc. od ul. Zacisze do ul. Nowy Świat) zostanie utrzymany dwukierunkowy ruch pojazdów, a także zakaz zatrzymywania się pojazdów po lewej stronie ul. Czaszkowskiej (patrząc od strony ul. Zacisze),
  • na ul. Lipowej (na odcinku od „Rogatki do skrzyżowania z ul. Łączną”), zostanie przywrócony pierwotny jednokierunkowy ruch pojazdów.

Istniejący obecnie przystanek komunikacji miejskiej KLA na ul. Nowy Świat na wysokości apteki, zostanie wyłączony z użytkowania.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia
w ruchu przepraszamy.