Przebudowa ul. Kanonickiej na odc. Główny Rynek – ul. Garbarska

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 18 lipca br. (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Kanonickiej na odc. ul. Główny Rynek – ul. Garbarska. Zakres prac obejmował będzie między innymi wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, a także przebudowę sieci uzbrojenia technicznego.

W pierwszym etapie robót, prace prowadzone będą po lewej stronie ul. Kanonickiej a w drugim etapie po prawej stronie ul. Kanonickiej (patrząc od strony ul. Główny Rynek).

Na czas prowadzenia robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

  1. w ul. Kanonickiej (na odcinku od ul. Główny Rynek do ul. Grodzkiej) zostanie wprowadzony obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów z możliwością wjazdu pojazdów wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji oraz dostaw towaru,
  2. przejazd pojazdów od strony ul. Zamkowej skierowany zostanie na ul. Główny Rynek i ul. Złotą,
  3. ruch pieszych będzie utrzymany po jednej stronie ulicy (raz po jednej, raz po drugiej – w zależności od realizowanego etapu robót),

O zmianach w organizacji ruchu oraz wynikających stąd utrudnieniach przy przebudowie kolejnych odcinków ul. Kanonickiej, będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.