Utrudnienia w ruchu kołowym – ul. Łazienna

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 21 marca br.(poniedziałek) rozpoczną się prace związane z budową sieci ciepłowniczej, realizowanej przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., – obejmującą ul. Łazienną na odcinku od skrzyżowania
z ul. Kolegialną/Sukienniczą do Parku Miejskiego.

Celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym (między innymi umożliwienia dojazdu do nieruchomości usytuowanych na odcinku objętym pracami), prowadzenie robót realizowane będzie w dwóch etapach tj.:

I etap obejmujący prowadzenie robót na ul. Łaziennej na odc. od skrzyżowania
ul. Kolegialnej/Sukienniczej do skrzyżowania z ul. Kadecką (z zapewnieniem dojazdu do odcinka nie objętego robotami od strony ul. Kadeckiej, na której  zostanie wprowadzony dwukierunkowy ruch pojazdów),

II etap obejmujący prowadzenie robót na ul. Łaziennej od skrzyżowania z ul. Kadecką do Parku Miejskiego (przywrócona zostanie pierwotna organizacja ruchu na ul. Łaziennej z zapewnieniem dojazdu do przyległych nieruchomości nie objętych robotami od strony
skrzyżowania ul. Kolegialnej/Sukienniczej),

Ze względu na wyłączenie z ruchu kołowego ul. Łaziennej na odcinku objętym pracami, na czas prowadzenia robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • dojazd do odcinka ul. Łaziennej nieobjętego robotami drogowymi wyznaczony zostanie przez
    ul. Piekarską i ul. Kadecką na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy,

–        w trakcie realizacji robót na skrzyżowaniu ul. Kazimierzowska/Most Trybunalski z ul. Kolegialną sygnalizacja świetlna zostanie przełączona w kolorowy tryb pracy,

– na odcinkach ulicy Łaziennej objętych robotami obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót – przewidywany termin zakończenia I etapu robót to 4 kwietnia br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.