Utrudnienia w ruchu drogowym na przebudowywanym odcinku ul. Częstochowskiej ( Rondo Ptolemeusza – ul. Budowlanych)

Informacja

dotycząca istotnych utrudnień w ruchu drogowym na przebudowywanym odcinku ul. Częstochowskiej ( Rondo Ptolemeusza – ul. Budowlanych) w Kaliszu.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniach 11 – 12 maja br. (środa – czwartek) zaplanowane zostały roboty drogowe w zakresie układania bitumicznej warstwy ścieralnej na jezdni ul. Częstochowskiej na odcinku od Ronda Ptolemeusza do ul. Budowlanych. Prace o których mowa wyżej realizowane będą w II etapach tj.:

– etap I obejmował będzie układanie bitumicznej w-wy ścieralnej na połowie szerokości jezdni (po jej lewej stronie) na odc. od Ronda Ptolemeusza do ul. Wygon z pozostawieniem wjazdu (wyjazdu) na ul. Wygon,

– etap II obejmował będzie układanie bitumicznej w-wy ścieralnej na połowie szerokości jezdni (po jej prawej stronie) na odc. od Ronda Ptolemeusza do ul. Budowlanych z utrzymaniem wjazdu (wyjazdu) do Szpitala Kalmedica, oś Amelia oraz Hotelu Seven.

Ponieważ układana w-wa bitumiczna będzie  ostatnią warstwą na jezdni, zarówno w etapie I jak i w etapie II w godz. 7.30 do godz. 20.00 nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu kołowego części jezdni po stronie układanej warstwy bitumicznej, w tym również wyjazdu (wjazdu) z  przylegających do ulicy nieruchomości oraz dróg poprzecznych względem ul. Częstochowskiej.

Przy realizacji prac zarówno w etapie I i II, wprowadzony zostanie zakaz wjazdu pojazdów z Ronda Ptolemeusza w ul. Częstochowską (w kierunku ul. Kordeckiego) oraz zamknięcie  połączenia ul. B. Chrobrego z ul. Częstochowską, natomiast w trakcie realizacji prac w etapie II nastąpi zamknięcie połączenia ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską.

W trakcie prowadzonych prac zarówno w etapie I jak i II, utrzymany zostanie obecnie funkcjonujący na omawianym odcinku ul. Częstochowskiej  jednokierunkowy ruch pojazdów.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do powyższych ograniczeń.

Jednocześnie przepraszamy za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym.