Utrudnienia w ruchu kołowym – w obrębie skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w nocy z dnia 20 na 21 kwietnia br. (czwartek-piątek) oraz w nocy z dnia 21 na 22 kwietnia br. (piątek-sobota) w godz. 21.00 – 5.00 kontynuowane będą prace związane z ułożeniem warstwy wiążącej na wcześniej wykonanym rondzie w ciągu ul. Łódzkiej – w obrębie skrzyżowania z ul. Szlak Bursztynowy. W trakcie prowadzonych robót wprowadzony zostanie ruch wahadłowy pojazdów – regulacja ruchem prowadzona będzie przez uprawnione osoby ze strony wykonawcy robót.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na uwarunkowania technologiczne, w okresach określonych powyżej, nastąpi całkowite zamknięcie połączenia ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy wraz z jednoczesnym zamknięciem wjazdu pojazdów od strony Ronda Ptolemeusza w ul. Szlak Bursztynowy – w kierunku ul. Łódzkiej

W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zaplanowanych robót, zastrzegamy możliwość zmiany terminu wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego i poleceń wydawanych przez uprawnione osoby.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.