Utrudnienia w ruchu al. Wojska Polskiego

Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje, że z dniem 11 października (najbliższy poniedziałek) rozpocznie się II etap prac. związanych z przebudową al. Wojska Polskiego na odcinku ul. Kościuszki – ul. Majkowska. Robotami objęta zostanie lewa jezdnia (patrząc od ul. Kościuszki w kierunku ul. Majkowskiej).

W związku z powyższym, z dniem 10 października (niedziela) wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. na odcinku pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Piskorzewie (patrząc od ul. Poznańskiej) ruch kołowy skierowany zostanie na drugą jezdnię al. Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie dla każdego kierunku ruchu,
  – w obrębie skrzyżowania Al. Wojska Polskiego z ul. Kościuszki na wlocie al. Wojska Polskiego (od strony ul. Poznańskiej) zostanie wyłączony z ruchu wewnętrzny pas ruchu na wprost,
  -w obrębie skrzyżowania Al. Wojska Polskiego z ul. Kościuszki na wlocie al. Wojska Polskiego (od strony ul. Piskorzewie) wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo w ul. Kościuszki,
  – na wlocie al. Wojska Polskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Piskorzewie (od strony ul. Kościuszki) zostanie wyznaczony pas ruchu do skrętu w lewo w ul. Piskorzewie w kierunku ul. Długosza,
  – na wlocie Al. Wojska Polskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Piskorzewie (od strony ul. Złotej) zewnętrzny pas ruchu przeznaczony zostanie wyłącznie do skrętu w prawo w ul. Piskorzewie w kierunku ul. Długosza,
 2. na odcinku pomiędzy ul. Złotą a ul. Majkowską (patrząc od ul. Piskorzewie) ruch kołowy skierowany zostanie na drugą jezdnię al. Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie dla każdego kierunku, a także zamknięcie połączenia ul. Majkowskiej z al. Wojska Polskiego od strony ul. Długosza,
  – na wlocie Al. Wojska Polskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Złotą (od strony ul. Piskorzewie) podobnie jak w etapie I wyznaczony zostanie pas ruchu do skrętu w lewo w ul. Złotą w kierunku ul. Długosza,
  – na wlocie al. Wojska Polskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Majkowską (od strony ul. Złotej) zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo w ul. Majkowską,
  – na wlocie al. Wojska Polskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Majkowską (od strony ul. Stawiszyńskiej) zostanie wyłączony z ruchu zewnętrzny pas ruchu i skierowany ruch pojazdów na wewnętrzy pas ruchu. Jednocześnie zostanie wprowadzony nakaz jazdy na wprost przez ww. skrzyżowanie,
 3. ulica Majkowska na odc. pomiędzy ul. Długosza a al. Wojska Polskiego będzie ulicą bez przejazdu tzw. „ślepą”. Ruch pojazdów będzie możliwy wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji – bez możliwości wjazdu na al. Wojska Polskiego.

Podobnie jak w etapie I, na czas prowadzonych robót utrzymane zostanie ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (z wyłączeniem pojazdów służb miejskich i dostaw) w al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Stawiszyńską.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu. Jednocześnie przepraszamy za powstałe utrudnienia i niedogodności.