ul. Rajskowska zostanie przywrócona dla ruchu kołowego.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 15 października (piątek) w godzinach dopołudniowych przywrócona zostanie dla ruchu kołowego ul. Rajskowska wraz z mostem nad rz. Swędrnią.

Równocześnie w dniu 16 października (sobota) w godzinach 18:00-20:00 zamknięty zostanie dla ruchu kołowego tymczasowy most nad rz. Swędrnią w ciągu ul. Pontonowej/Cisielskiej.