Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu „E” do rzeki Krępicy oraz urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 13 października br. (środa) od godz. 6:00 rozpocznie się kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu „E” do rzeki Krępicy oraz urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu. Zadanie realizowane jest przez Wydział Rozwoju Miasta – Urzędu Miasta Kalisza.

W tym etapie, prace prowadzone będą na skrzyżowaniu ulicy Dobrzeckiej z ul. Wiejską. Ze względu na zakres robót ww. skrzyżowanie zostanie całkowicie wyłączone z ruchu kołowego. Ruch pieszy zostanie utrzymany. Na czas robót wyznaczony zostanie objazd ulicami: Biskupicką, Korczak i Stanczukowskiego.

Jednocześnie informujemy, ze w związku z prowadzonymi robotami wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe: Dobrzecka Kościół 07, Dobrzecka Kościół 08, Św. Michała – Szlachecka 01 oraz Św. Michała – Szlachecka 02.

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót, przywrócenie ruchu nastąpi do 20 listopada br.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.