Utrudnienia w ruchu 22 września.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu 22 września br. na terenie Miasta Kalisza odbędą się liczne zgromadzenia publiczne.

Mając na uwadze zapewnienie porządku i bezpieczeństwa, w godz. 10.00 – 18.00 wprowadzone zostaną zakazy parkowania pojazdów na następujących ulicach:

  • ul. Babina (odcinek pl. Kilińskiego do ul. Kanonickiej),
  • ul. Nowy Rynek (naprzeciw Galerii „Tęcza”),
  • ul. Zamkowa (po obu stronach na całej długości ulicy),
  • ul. Śródmiejska (od ul. Narutowicza do ul. Franciszkańskiej).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.