Utrudnienia na ul. Piwonickiej 21 września br.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji uprzejmie informuje, że zaplanowane na dzień 21 września (sobota) prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni ul. Piwonickiej prowadzone będą nie tylko na skrzyżowaniu z ul. Zagorzynek/Sulisławicką, ale na całym odcinku objętym przebudową tj. od skrzyżowania z ul. Obozową do siedziby Obwodowego Urzędu Miar przy ul. Obozowej 7.

Realizacja robót przewidziana jest w godzinach od 11:00 do 19:00. Prace prowadzone będą  przy całkowitym zamknięciu ul. Piwonickiej dla ruchu kołowego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.