Prace drogowe na ul. Kolegialnej w Kaliszu.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 16 października br. (sobota) w godz. 07.00 – 13.00 w ramach inwestycji realizowanej przez PWiK Sp. z o. o. prowadzone będą prace związane z ułożeniem cienkiego dywanika bitumicznego jezdni na ul. Kolegialnej w Kaliszu.

Prace prowadzone będą przy częściowym zajęciu szerokości jezdni – z utrzymaniem dwukierunkowego ruchu kołowego.

W sytuacji wystąpienia znacznych utrudnień w ruchu drogowym, wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy. Termin wykonania robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.