ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – częściowe przywrócenie ruchu kołowego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 12 stycznia br. (czwartek) do godz. 12.00 zostanie przywrócone dla ruchu kołowego połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z drogą prowadzącą do targowiska.