SkyCash- mobiParking

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania informuje, że z dniem 01.01.2023 nie ma możliwości wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP w Kaliszu , poprzez aplikację ”SkyCash- mobiParking”