Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu

Zadanie dofinansowane jest ze środków państwowego funduszu celowego pn.: „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.

Cele projektu:  

• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• poprawa płynności ruchu na remontowanym odcinku drogi,

• poprawa stanu technicznego drogi,

• poprawa estetyki ulicy oraz otoczenia,

• poprawa komfortu użytkowania oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi w szczególności najmniej chronionych: m.in. seniorów oraz dzieci i młodzieży.   

Uzyskane efekty:

W wyniku remontu ul Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej wykonane zostanie w szczególności:

• nowa nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,  

• nowe krawężniki,

• nowe oznakowanie pionowe i poziome.

flaga i godło na www.png [136.13 KB]
Kwota wkładu własnego:996 715,44 PLN
Kwota dofinansowania:996 715,44 PLN
Całkowity koszt projektu:1 993 430,88 PLN
Źródło finansowania:Państwowy fundusz celowy pn.: „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”
Organ realizujący projekt:Miasto Kalisz
Okres realizacji projektu:od 01.09.2023 do 13.02.2024