Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu

Zadanie dofinansowane jest ze środków państwowego funduszu celowego pn.: „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.

Cele projektu:  

• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• poprawa płynności ruchu na przebudowanym odcinku drogi,

• poprawa stanu technicznego drogi,

• dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej na przebudowanym odcinku do obowiązujących standardów,

• poprawa estetyki ulicy oraz otoczenia,

• poprawa komfortu użytkowania oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi w szczególności najmniej chronionych: m.in. seniorów oraz dzieci i młodzieży.   

Uzyskane efekty:

W wyniku realizacji przebudowy ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu o łącznej długości 699,00 mb powstaną w szczególności:

• czterowlotowe rondo,

• dwa skrzyżowania o wyniesionych tarczach,

• jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,  

• doświetlenie przejść dla pieszych,

• oznakowanie pionowe i poziome,

• droga wraz z infrastrukturą zapewniająca komfortowe i bezpieczne użytkowanie.

flaga i godło.png [47.94 KB]
Kwota wkładu własnego:3 346 482,97 PLN
Kwota dofinansowania:3 346 482,97 PLN
Całkowity koszt projektu:6 692 965,94 PLN
Źródło finansowania:Państwowy fundusz celowy pn.: „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”
Organ realizujący projekt:Miasto Kalisz
Okres realizacji projektu:od 06.10.2023