Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika – Etap III

Zadanie dofinansowane jest ze środków państwowego funduszu celowego pn.: „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.

Cele Projektu:

– poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych,

– poprawa komfortu ruchu pieszych,   

Uzyskane efekty:

  • chodnik o szerokości 1,5 m o nawierzchni z płyt betonowych na odcinku od posesji Bursztynowa 27 do posesji Bursztynowa 33.
flaga i godło na www.png [136.13 KB]
Kwota wkładu własnego:22 355,64 PLN
Kwota dofinansowania:89 422,58 PLN
Całkowity koszt projektu:111 778,22 PLN
Źródło finansowania:Państwowy fundusz celowy pn.: „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”
Organ realizujący projekt:Miasto Kalisz
Okres realizacji projektu:od 01.05.2023