Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)