W dniach 28-31 grudnia br. prowadzone będą prace w obrębie skrzyżowania z ul. Fabryczna/Kościuszki.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w dniach 28-31 grudnia br. prowadzone będą prace związane z budową przyłączy kanalizacji deszczowej w ul. Śródmiejskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Fabryczna/Kościuszki.

Pierwszy etap obejmie wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej po prawej stronie ul. Śródmiejskiej (patrząc od strony Rogatki) przy jednoczesnym zamknięciu połączenia ul. Fabrycznej z ul. Śródmiejską.

Drugi etap obejmie wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej po lewej stronie ul. Śródmiejskiej (patrząc od strony Rogatki) oraz na ul. Kościuszki przy utrzymaniu zamknięcia połączenia ul. Fabrycznej z ul. Śródmiejską.

Na czas obu powyższych etapów robót ul. Fabryczna na odcinku pomiędzy ul. Joselewicza a ul. Śródmiejską będzie ulicą bez przejazdu (tzw. ślepą) i obowiązywał będzie na niej ruch dwukierunkowy. Wyznaczone zostaną również stosowne objazdy od strony ul. Czaszkowskiej i ul. Zacisze.

W ostatnim etapie prace prowadzone będą po prawej stronie ul. Kościuszki. Ruch kołowy będzie utrzymany. Otwarte zostanie również połączenie ul. Fabrycznej z ul. Śródmiejską.

Całość robót będzie prowadzona przy utrzymaniu ruch kołowego i pieszego w ul. Śródmiejskiej.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.