Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Zdrojowa