Prace związane z naprawą gwarancyjną wpustów deszczowych przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Złotą w Kaliszu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 20 – 21 października (środa, czwartek) prowadzone będą prace związane z naprawą gwarancyjną wpustów deszczowych przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Złotą w Kaliszu.

Prace prowadzone będą przy częściowym zajęciu szerokości jezdni. W sytuacji wystąpienia znacznych utrudnień w ruchu drogowym, wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.