Prace związane z naprawą gwarancyjną dylatacji na Moście Warszawskim

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach od 22 października br. (piątek) od godz. 18.00 do dnia 25 października br. do godz. 6.00 (poniedziałek) prowadzone będą prace związane z naprawą gwarancyjną dylatacji na Moście Warszawskim nad rz. Prosną w ciągu ul. Warszawskiej w Kaliszu.

Prace prowadzone będą przy częściowym zajęciu szerokości jezdni – z utrzymaniem dwukierunkowego ruchu kołowego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy. Termin wykonania robót może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.