Aktualności

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Utrudnienia w ruchu w dniu 13 grudnia

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji  w Kaliszu informuje, że w dniu 13 grudnia br. (czwartek) na pl. św. Józefa w godzinach od 10:30 do 11.15 odbędą się uroczystości związane z obchodami 100. Rocznicy Przysięgi Żołnierzy Pierwszego Batalionu Pogranicznego w Kaliszu organizowane przez Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta w Kaliszu.

W związku z powyższym wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu  drogowym i parkowaniu pojazdów:

 • od 12 grudnia br. (środa) od godz. 20:00 do 13 maja br. (czwartek) do godz. 13:00 wyłączony zostanie z parkowania pl. św. Józefa oraz ul. Zamkowa (po obu stronach),
 • pl. św. Józefa na odcinku pomiędzy ul. Mariańską a ul. Kolegialną (przylegający do budynku Banku Śląskiego) zostanie wyłączony z ruchu kołowego w dniu 12 grudnia br. (środa) od godz. 9:00 do godz. 12:00 oraz w dniu 13 grudnia br. (czwartek) od godz. 9:00 do godz. 15:00,
 • ww. odcinek pl. św. Józefa wyłączony zostanie z parkowania od 12 grudnia br. (środa) od godz. 9:00 do 13 grudnia br. (czwartek) do godz. 15:00.  

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu.

Utrudnienia w ruchu w dniu 5 grudnia

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z zaplanowanymi uroczystościami odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 5 grudnia br. w godzinach 17.00 do 21.00 nastąpi wyłączenie z ruchu kołowego al. Wolności na odc. od ul. Śródmiejskiej do Mostu Trybunalskiego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

Utrudnienia w ruchu – kolejny etap budowy sieci ciepłowniczej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z kolejnym etapem budowy sieci ciepłowniczej realizowanej przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp.z o.o., od dnia 7 grudnia br. (piątek) zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Babina na odcinku od posesji ul. Babina 7 do skrzyżowania z ul. Nowy Rynek.

Na czas trwania robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. W ul. Babinej na odcinku od pl. Kilińskiego do miejsca robót wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy,
 2. Miejsca postojowe w obrębie prowadzonych robót zostaną wyłączone z możliwości parkowania, aby umożliwić zawrócenie pojazdu,
 3. Przystanek autobusowy Babina 01 (przy posesji ul. Babina 1A) będzie nieczynny i zostanie przeniesiony na przystanek 3 Maja 02, znajdujący się przy Zespole Szkół Samochodowych przy ul. 3 Maja 18,
 4. Przystanek autobusowy Nowy Rynek Babina 06 (zlokalizowany przy ul. Nowy Rynek/Babina na wysokości targowiska) będzie nieczynny i zostanie przeniesiony na przystanek Nowy Rynek Chopina 02, znajdujący się przy ul. Nowy Rynek 6,
 5. Dla autobusów komunikacji miejskiej (jadących od strony pl. św. Józefa, ul. Warszawskiej oraz ul. Stawiszyńskiej) wyznaczony zostanie objazd przez pl. Kilińskiego, ul. 3 Maja do ul. Nowy Rynek (do przystanku Nowy Rynek Chopina 02),
 6. Dla pozostałych pojazdów jadących od strony pl. św. Józefa, wyznaczony zostanie objazd przez pl. Kilińskiego, ul. 3 Maja i ul. Nowy Rynek do ul. Babinej,
 7. Dla pozostałych pojazdów jadących od strony skrzyżowania ul. 3 Maja-Stawiszyńska-Warszawska wyznaczony zostanie objazd przez ul. Grodzką i ul. Kanonicką do ul. Babinej,
 8. Na czas robót wprowadzona zostanie zmiana programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 3 Maja-Stawiszyńska-Warszawska. Zielone światło dla pojazdów na wlocie w skrzyżowanie od strony ul. Stawiszyńskiej zostanie opóźnione o 10 s, w celu umożliwienia przejazdu przez skrzyżowanie większej liczby pojazdów jadących od strony pl. Kilińskiego.

Według deklaracji wykonawcy robót, planowane przywrócenie przejezdności ul. Babinej nastąpi rankiem 9 grudnia (niedziela).

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Trzy kluczowe inwestycje drogowe zakończone.

Uprzejmie informujemy, że w ubiegłym tygodniu zostały zakończone następujące inwestycje drogowe:

 – rozbudowa ulicy Pokrzywnickiej,

– przebudowa odcinka Alei Wojska Polskiego,

– budowa połączenia ul. Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką.

Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej.

Koszt inwestycji wyniósł ok. 4,5 mln zł z czego 2,4 mln zł zostało pozyskane z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

W ramach inwestycji wykonano:

– rozbiórkę istniejących zjazdów, chodników, krawężników,

– nową jezdnię bitumiczną o szerokości 6,5m i długości 1,3km, wzmocnienie istniejącej nawierzchni,

– nowy chodnik, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej,

– zjazdy na posesje, kanał deszczowy,

– rozbudowę oświetlenia oraz doświetlenie przejść dla pieszych

– wzmocnienie wału.

Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku 1,3km.

Koszt inwestycji wyniósł ok. 4,9 mln zł z czego 2,45 mln zł zostało pozyskane ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.

Istniejąca nawierzchnia jezdni została w całości rozebrana. Wykonano nową konstrukcję jezdni o podbudowie betonowej dostosowanej do nacisku 115kN/oś i przystosowaną do obciążenia ruchem ciężkim. Wymieniono elementy odwodnienia tzw. studzienki deszczowe.

Zakres prac:

– rozebrano podbudowę, nawierzchnie i krawężniki,

– pogłębiono koryto,

– wykonano warstwę stabilizacji gruntu,

– wykonano podbudowę z betonu,

– ułożono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego,

– ułożono warstwę ścieralną SMA.

Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką.

Koszt inwestycji wyniósł ok. 7,7mln zł.

W ramach inwestycji wykonano:

– jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe,

– zjazdy indywidualne,

– kanalizację deszczową wraz ze zbiornikami retencyjnymi,

– oświetlenie LED oraz doświetlenie przejść dla pieszych,

– usunięcie kolizji telekomunikacyjnej, gazowej, energetycznej,

– pętlę autobusową,

– dojazdy do posesji przy ul. Słonecznej.

Z poważaniem

Tomasz Ludwiczak

Dyrektor

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

Od 19 listopada zmiany w ruchu drogowym na Łódzkiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że z uwagi na planowaną przebudowę dwóch studni kanalizacji deszczowej, od poniedziałku 19 listopada do niedzieli 25 listopada na ul. Łódzkiej, przy skrzyżowaniach z ul. Nędzerzewską/Lubelską oraz z ul. Kujawską, wystąpią istotne zmiany w ruchu pojazdów.

Z uwagi na lokalizację studni konieczne będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego, regulowanego przez sygnalizację świetlną. Istniejące sygnalizacje świetlne w ciągu ul. Łódzkiej, na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Lubelskiej, zostaną na czas robót wyłączone. Jeśli zajdzie taka konieczność, wyłączona zostanie również sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Łódzka/Kozienicka. Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów na wysokości Domu Studenta „Bulionik” będzie działała w trybie pracy kolorowej.

Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Przejazd kolejowy w ciągu ul. Sąsiedzkiej zamknięty do 9 listopada

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że od 5 do 9 listopada do godz. 18.00, w związku z awarią, został zamknięty przejazd kolejowy w ciągu ul. Sąsiedzkiej. Na ten czas wyznaczone zostały objazdy poprzez ulicę Zachodnią.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Weź udział w konsultacjach społecznych

Prezydent Miasta Kalisza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Analiza kosztów i korzyści wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz podpisało porozumienia dot. realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług transportu zbiorowego

Z treścią dokumentu zapoznać się można:

 • na stronie internetowej www.kalisz.pl,
 • na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kaliszu bip.kalisz.pl,
 • w holu przy portierni w budynku Ratusza, przy ul. Główny Rynek 20 w godzinach pracy Urzędu,
 • w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w godzinach pracy Zarządu.

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać na „formularzu konsultacyjnym”:

 • drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: sekretariat@zdm.kalisz.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne AKK”,
 • faksem na nr 48 62 59 85 201,
 • drogą korespondencyjną na adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43,
  62-800 Kalisz z dopiskiem „Konsultacje społeczne AKK” w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. (liczy się data wpływu),
 • bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, ul. Złota 43,
  62-800 Kalisz w godzinach pracy Zarządu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
 • lub ustnie do protokołu w Wydziale Komunikacji Miejskiej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, Dworcowa 1, 62-800 Kalisz, pok. 20, w godzinach pracy Zarządu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Termin złożenia uwag do projektu dokumentu upływa w dniu 23 listopada 2018 r.

1 listopada – organizacja ruchu drogowego przy kaliskich cmentarzach

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat parkowania pojazdów przy kaliskich cmentarzach w czasie Wszystkich Świętych.

Cmentarz przy ul. Poznańskiej
– 1 listopada, w godz. 6:00 – 18:00, w ul. Poznańskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do Ronda NSZZ Solidarność, przejazd pojazdów będzie możliwy w obu kierunkach wyłącznie dla autobusów KLA i samochodów TAXI. Dla pozostałych pojazdów wjazd w ul. Poznańską będzie możliwy wyłącznie od strony al. Wojska Polskiego w kierunku Ronda NSZZ Solidarność. Powrót pojazdów od strony Cmentarza Komunalnego w kierunku centrum będzie możliwy wyłącznie przez ul. Stanczukowskiego lub ul. Piłsudskiego.
– od 29 października do 4 listopada zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe na terenach trawiastych przyległych do cmentarza: parking przy ul. Poznańskiej na działce położonej w odległości ok. 400 m od cmentarza (prawa strona jadąc od Ronda Solidarności).
31 października i 1 listopada parkowanie będzie możliwe również na terenie kampusu PWSZ.

Cmentarz przy ul. Łódzkiej
Od 31 października od godz. 8:00 do 1 listopada do godz. 20:00 włącznie, do parkowania pojazdów udostępnione zostaną zewnętrzne (skrajne) pasy ruchu na jezdni ul. Łódzkiej na odcinku ul. Rajskowska – ul. Miła. Parkowanie pojazdów na zewnętrznych pasach ruchu wyznaczone zostanie ukośnie w stosunku do osi jezdni.
Dostępny będzie także parking przy Nestle Winiary oraz miejsca parkingowe w ul. Łódzkiej po lewej stronie ulicy, na odcinku od ul. Rajskowskiej w kierunku ul. Kozienickiej.

Cmentarz przy ul. Częstochowskiej
Organizacja ruchu i parkowania pojazdów będą analogiczne do roku poprzedniego.
Od 31 października od godz. 6:00 do 1 listopada do godz. 20:00 włącznie, od skrzyżowania z ul. Budowlanych do dawnej stołówki WSK wprowadzony zostanie całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów na chodniku.
1 listopada parkowanie pojazdów będzie możliwe na terenie parkingu obiektu PSS „Społem” przy ul. Częstochowskiej 149 (naprzeciw Straży Pożarnej).

Więcej o: Od 24 października wraca pierwotna organizacja ruchu na ul. Parczewskiego i ul. Babinej

Od 24 października wraca pierwotna organizacja ruchu na ul. Parczewskiego i ul. Babinej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w środę, 24 października we wczesnych godzinach porannych przywrócona zostanie pierwotna organizacja ruchu na ul. Parczewskiego i ul. Babinej, jaka obowiązywała przed rozpoczęciem prac związanych z budową sieci ciepłowniczej.

Autobusy KLA linii nr: 1, 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 5, 6, 7, 10, 12, 12K, 13, 19E, M oraz 22 będą kursowały stałą trasą obowiązującą przed wprowadzeniem objazdu.

Ze względu na dalszy etap budowy ciepłociągu w ul. Kanonickiej trasa objazdu dla autobusów linii nr 16, 17 w kierunku ul. Majkowskiej będzie prowadzić: ul. Parczewskiego, pl. Jana Pawła II, ul. Babiną. Dla linii nr 16 i 17 przywrócony zostanie, zgodnie ze stałym przebiegiem, przystanek Nowy Rynek Tęcza 04.

Więcej o: 29 października – rusza kolejny etap budowy sieci ciepłowniczej na ul. Babina

29 października – rusza kolejny etap budowy sieci ciepłowniczej na ul. Babina

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w poniedziałek 29 października na ul. Babina rozpocznie się kolejny etap budowy sieci ciepłowniczej, realizowanej przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.

Zamknięty zostanie dla ruchu kołowego lewy pas ruchu jezdni ul. Babinej na odcinku od posesji nr 10 do skrzyżowania z ul. Kanonicką.

Odcinek ul. Kanonickiej między ul. Parczewskiego a ul. Babiną będzie w dalszym ciągu zamknięty dla ruchu kołowego.

Według planu prace zakończą się 9 listopada. Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.