Kolejny etap prac związanych z przebudową Al. Wojska Polskiego na odcinku Rondo Westerplatte – ul. Serbinowska.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji uprzejmie informuje, że w dniu 4 października  br. (piątek) rozpocznie się kolejny etap prac związanych z przebudową Al. Wojska Polskiego na odcinku Rondo Westerplatte – ul. Serbinowska.

W tym etapie robót przewidziano:

Na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Serbinowską przebudowę lewej jezdni (patrząc od Ronda Westerplatte).

W godz. 08.00 – 10.00 ruch kołowy skierowany zostanie na drugą jezdnię     Al. Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy   – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku.

W celu zapewnienia właściwych warunków przejazdu pojazdów w ciągu Al. Wojska Polskiego, na skrzyżowaniu z ul. Serbinowską wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo w ul. Serbinowską dla jadących od strony Ronda Westerplatte.

Na czas prowadzonych robót wprowadzone zostanie ograniczenie wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (z wyłączeniem pojazdów służb miejskich i dostaw) w Al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Stawiszyńską.

Wyznaczony zostanie objazd przez ul. Podmiejską, Stanczukowskiego, Piłsudskiego, Godebskiego i Stawiszyńską – dla obu kierunków ruchu.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informować mieszkańców.