Kolejny etap prac związanych z przebudową al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Majkowskiej – do ul. Stawiszyńskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji uprzejmie informuje, że w dniu 10 października  br. (czwartek) rozpocznie się kolejny etap prac związanych z przebudową al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Majkowskiej – do ul. Stawiszyńskiej.

W tym etapie robót przebudowane zostaną dwa następne odcinki al. Wojska Polskiego tj. prawej jezdni od ul. Majkowskiej do sklepu ALDI oraz lewej jezdni od sklepu ALDI do ul. Stawiszyńskiej. W godz. 08.00 – 10.00 na wysokości sklepu ALDI ruch kołowy będzie przekierowany przez pas dzielący na przeciwległą (już przebudowaną) jezdnię al. Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku.

W celu zapewnienia właściwych warunków przejazdu pojazdów w ciągu al. Wojska Polskiego, na skrzyżowaniu z ul. Majkowską utrzymane zostaną zakazy skrętu w lewo w ul. Majkowską (dla obu kierunków ruchu) oraz wprowadzony zostanie zakaz skrętu w prawo z ul. Majkowskiej (od strony ul. 3 Maja) w al. Wojska Polskiego.

Na czas prowadzonych robót utrzymane zostanie ograniczenie wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (z wyłączeniem pojazdów służb miejskich i dostaw) w Al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Stawiszyńską.

Utrzymane zostaną objazd przez ul. Podmiejską, Stanczukowskiego, Piłsudskiego, Godebskiego i Stawiszyńską – dla obu kierunków ruchu.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informować mieszkańców.