Istotne zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Od 1 grudnia istotne zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w Kaliszu.

Poszerzenie Podstrefy A oraz nowe parkomaty.

Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu – Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania informuje, że od 1 grudnia br. stosownie do przyjętych zmian w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Pakowania (SPP) w Kaliszu (Uchwała Rady Miasta Kalisza Nr LXIX/985/2023) , obecna Podstrefa A poszerzona zostanie o należące dzisiaj do Podstrefy B:  ul. Babina, ul. Niecałą, Pl. Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II,  a także  rozpocznie się planowana wcześniej wymiana parkomatów. Stare urządzenia zastąpią nowe, w których będziemy mogli wnosić opłaty elektronicznie.

Nowe parkomaty umożliwią wnoszenie opłaty za postój nie tylko bilonem, jak było do tej pory, ale  także BLIK-iem oraz za pomocą kart zbliżeniowych PayPass/PayWave, nie wymagających zatwierdzenia transakcji kodem PIN.

Osoby korzystające z aplikacji mobilnych: Mobilet i mPay będą mogły regulować należność za postój na dotychczasowych zasadach.

Informujemy, że zakup biletów parkingowych w kaliskiej Strefie Płatnego Parkowania wymagał będzie każdorazowo wprowadzania numeru rejestracyjnego pojazdu poprzez klawiaturę umieszczoną w parkomacie.

Poza możliwością wnoszenia opłat elektronicznie, nowe parkomaty będą miały jeszcze dwie funkcje ułatwiające mieszkańcom i użytkownikom SPP codzienne korzystanie ze SPP.

Pierwsza to – brak konieczności drukowania biletu i umieszczania go za szybą auta –(wykorzystanie opcji tzw. bilet wirtualny). Weryfikacja opłaty na dany pojazd (numer rejestracyjny) będzie odbywać się w trakcie czynności kontrolnych przez pracownika SPP.

Druga – to dopłata do ważnego biletu w każdym parkomacie, po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego pojazdu. 

Wymiana parkomatów w liczbie 65 szt w Strefie Płatnego Parkowania w Kaliszu, następować będzie sukcesywnie w ciągu m-ca grudnia, stąd  z uwagi na możliwość wystąpienia pewnych niedogodności zwracamy się do użytkowników SPP o wyrozumiałość i cierpliwość, co z pewnością zostanie wynagrodzone większą, powyżej opisaną funkcjonalnością nowych urządzeń.

Jednocześnie informujemy, że w miesiącu grudniu obowiązywać będzie okres przejściowy, gdzie ważne będą bilety parkingowe wykupione w nowych jak i w starych parkomatach.

Urządzenia dostarczone zostaną przez Spółkę Projekt Parking, Stadtraum Group.

Wszelkie informacje o zmianach, jakie nastąpią od 1 grudnia w tym korzystania z nowych parkomatów,  zarówno mieszkańcy jak i pozostali użytkownicy SPP  będą mogli uzyskać  w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania, ul. Targowa 16-18 czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 lub pod nr. tel. 62 504 97 11.