Budowa przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. sieci gazowej wraz z przyłączami w ul. Wykopaliskowej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w związku z zaplanowaną budową przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. sieci gazowej wraz z przyłączami w ul. Wykopaliskowej, od dnia 17 listopada br. (piątek) od godz. 17:00 do dnia 19 listopada br. (niedziela) do godz. 24:00 wystąpią istotne utrudnienia w ruchu drogowym na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Prosną do ul. Marka.

Prace będą realizowane  w dwóch etapach:

1. Etap I – ulica Wykopaliskowa zostanie zamknięta dla ruchu kołowego  na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Prosną do wjazdu na parking przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1. Ruch pieszych będzie utrzymany.

2. Etap II – ulica Wykopaliskowa zostanie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od wjazdu na parking przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 do ul. Marka. Dojazd do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 możliwy będzie przez ww. parking.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.