Utrudnienia ul. Kościuszki

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 28 – 30 kwietnia br. prowadzone będą prace związane z przebudową wyspy rozdzielającej jezdnię ul. Kościuszki pomiędzy ul. Towarową a ul. Chopina. Prace związane są z przygotowaniem objazdu w związku z budową sieci ciepłowniczej w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki/Towarowa.

Zasadnicze prace związane z budową sieci ciepłowniczej prowadzone będą w dniach 4-12 maja br. Na czas prowadzenia robót ruch pojazdów jadących od strony skrzyżowania ul. Kopernika/Kościuszki w kierunku ul. Chopina i al. Wojska Polskiego odbywał się będzie poprzez przebudowaną wyspę rozdzielającą jezdnię ul. Kościuszki.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

ul. Ogrodowa – kolejny etap robót drogowych

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 8 stycznia br. (piątek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Ogrodowej.

W tym etapie, prace prowadzone będą na odcinku od al. Wojska Polskiego do posesji Ogrodowa 22. Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ul. Ogrodowej zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Dojazd do dalszego odcinka ul. Ogrodowej możliwy będzie jak dotychczas tj. ul. Rycerską oraz ul. Sadową i ul. Szewską.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informowali mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Przebudowa ul. Śródmiejskiej – kolejny etap

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 4 stycznia 2021 roku (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Śródmiejskiej w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

W tym etapie, prace prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania ul. Narutowicza/św. Stanisława do ul. Franciszkańskiej. Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ul. Śródmiejskiej zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Prace obejmą również przebudowę chodników, które będą realizowane po kolei – najpierw po lewej, a następnie po prawej stronie ul. Śródmiejskiej (patrząc od Mostu Kamiennego). Dojazd do dalszego odcinka ul. Śródmiejskiej możliwy będzie jak dotychczas tj. ul. Przechodnią oraz ul. Franciszkańską.

Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:

 1. ul. Śródmiejska na odcinku pomiędzy al. Wolności a ul. Narutowicza/św. Stanisława będzie przywrócona dla ruchu kołowego.
 2. w ul. Narutowicza, ul. św. Stanisława oraz w ul. Kazimierzowskiej (odc. Sukiennicza/Most Trybunalski) zostanie przywrócona pierwotna organizacja ruchu.
 3. na skrzyżowaniu ul. Sukienniczej z ul. Kazimierzowska/Most Trybunalski – sygnalizacja świetlna zostanie przełączona w kolorowy tryb pracy.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

26 września – utrudnienia w ruchu

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w dniu 26 września br. (sobota) prowadzone będą prace awaryjne za pomocą dźwigu na dachu Hotelu Hampton by Hilton w Kaliszu  na ul. Złotej. W związku z powyższym ww. odcinek ul. Złotej na wysokości wjazdu do garażu podziemnego Hotelu zostanie wyłączony z ruchu kołowego w godz. 7:00 – 11.00.

Dojazd do posesji znajdujących się poza zamkniętym odcinkiem robót możliwy będzie od strony ul. al. Wojska Polskiego i ul. Chopina. W związku z powyższym na ww. odcinku ul. Złotej obowiązywał będzie całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

24 września – zmiana organizacji ruchu

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowanym w dniu 24 września br. wyścigiem kolarskim pn. „Nocne Kryterium Kolarskie – Memoriał Józefa Jankowskiego”, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu i parkowania pojazdów:

 1. Na ul. Pułaskiego (na odc. od ul. Ułańskiej do ul. Częstochowskiej), ul. Częstochowskiej (na odc. od ul. Pułaskiego do Ronda Ptolemeusza) oraz przy ul. Nowy Świat 25 i 31 obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w godz. od 15:00 do 20:00;
 • Od godz. 15:30 do 20:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego Nowy Świat (na odc. od ul. Legionów do Ronda Ptolemeusza),
 • Od godz. od 16:30 do 20:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego pozostałych ulic na trasie wyścigu tj. ulic:
 • Ułańska,
 • Pułaskiego (na odc. od ul. Ułańskiej do ul. Częstochowskiej),
 • Częstochowska (na odc. od ul Pułaskiego do Ronda Ptolemeusza);
 • Na czas wyścigu na Rondzie Ptolemeusza obowiązywała będzie następująca organizacja ruchu:
 • pojazdy jadące ul. Częstochowską (od strony ul. Kordeckiego) będą mogły jechać wyłącznie w ul. Szlak Bursztynowy (w kierunku ul. Łódzkiej lub ul. Górnośląskiej),
 • pojazdy jadące ul. Szlak Bursztynowy (od strony ul. Polnej) będą mogły jechać wyłącznie na wprost (w kierunku ul. Łódzkiej) lub w prawo (w ul. Częstochowską),
 • pojazdy jadące ul. Szlak Bursztynowy (od strony ul. Łódzkiej) będą mogły jechać wyłącznie na wprost (w kierunku ul. Górnośląskiej) lub w lewo (w ul. Częstochowską).

Decyzję o faktycznym zamknięciu trasy wyścigu oraz otwarciu ulic podejmie Policja.

Trasa wyścigu: ul. Nowy Świat, ul. Ułańska, ul. Pułaskiego,
ul. Częstochowska.

Calisia Triathlon – utrudnienia

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją imprezy  sportowej w dniu 30 sierpnia br. (niedziela) pn. „Calisia Triathlon”, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu na ulicach Miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego:

 1. W godz. od 8:30 do ok. 12:30 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego trasy rowerowej zawodów.

       Decyzję o zamknięciu trasy rowerowej podejmie Policja. Podczas trwania zawodów, ruch pojazdów będzie mógł się odbywać wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję.

 Ulice (drogi) wyłączone z ruchu kołowego:

 • ul. Sportowa,
 • ul. Łódzka (odcinek Szlak Bursztynowy – Warszawska),
 • ul. Warszawska na całej długości,
 • droga wojewódzka nr 470 na odcinku od granic m. Kalisza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4600P w m. Skarszew,
 • droga powiatowa nr 4600P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 w m. Skarszew do skrzyżowania z drogą gminną w m. Rożdżały,
 • droga gminna w m. Rożdżały do m. Słoneczna.
 • Na czas trwania zawodów wprowadzone zostaną następujące objazdy:
 1. z ul. Łódzkiej DK nr 12 (przed skrzyżowaniem z ul. Szlak Bursztynowy) w kierunku Centrum, Poznania, Konina, Wrześni i Koła:

– w kierunku centrum poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat do Rogatki,

– w kierunku Poznania poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, Rogatkę, ul. Harcerską – do ul. Poznańskiej (DK nr 12),

– w kierunku Konina poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, Rogatkę, ul. Harcerską, ul. Poznańską, Al. Wojska Polskiego – do ul. Stawiszyńskiej (DK nr 25),

– w kierunku Wrześni poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, Rogatkę,        ul. Harcerską, ul. Poznańską, Al. Wojska Polskiego, ul. Stawiszyńską – do ul. Godebskiego (DW nr 442),

– w kierunku Koła poprzez ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, Rogatkę, ul. Harcerską, ul. Poznańską, Al. Wojska Polskiego, ul. Stawiszyńską, DK nr 25 do m. Kokanin, drogę powiatową nr 4600P (odcinek Kokanin – Skarszew) do  DW nr 470.

 • z drogi wojewódzkiej DW nr 470 w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 4600P w m. Skarszew, w kierunku Kalisza, Sieradza (DK nr 12) i Grabowa    (DW nr 450):

– w kierunku Kalisza poprzez drogę powiatową nr 4600P do m. Kokanin, drogą krajową nr 25 (wjazd ul. Stawiszyńską),

– w kierunku Sieradza poprzez drogę powiatową nr 4600P do m. Kokanin, drogę krajową nr 25, ul. Stawiszyńską, Al. Wojska Polskiego, ul. Dobrzecką, ul. Harcerską, Rogatkę, ul. Nowy Świat, Rondo Ptolemeusza, ul. Szlak Bursztynowy do DK nr 12 (ul. Łódzka),

– w kierunku Grabowa poprzez drogę powiatową nr 4600P do m. Kokanin, drogę krajową nr 25, ul. Stawiszyńską, Al. Wojska Polskiego, ul. Dobrzecką, ul. Harcerską, Rogatkę, ul. Nowy Świat, Rondo Ptolemeusza, do ul. Częstochowskiej (DW nr 450).

 • W godz. od 09:00 do ok. 13:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegowej zawodów.

       Decyzję o zamknięciu trasy biegów podejmie Policja.

       Trasa biegowa: ul. Sportowa (start i meta) na wysokości Aquapark, Wał Matejki z nawrotem na wysokości Pola Golfowego przy ul. Wiankowej.

Prosimy o stosowanie się podczas trwania zawodów do komend i sygnałów funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej Kalisza, a także wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Remont nawierzchni bitumicznej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 8 – 9 sierpnia (sobota, niedziela) prowadzone będą prace poprawkowe związane z remontem bitumicznej nawierzchni jezdni na moście nad Kanałem Bernardyńskim w ciągu ul. Józefa Piłsudskiego oraz na moście nad rz. Prosną w ciągu ul. Szlak Bursztynowy w Kaliszu.

Prace prowadzone będą przy częściowym zajęciu szerokości jezdni – z utrzymaniem dwukierunkowego ruchu kołowego.

W sytuacji wystąpienia znacznych utrudnień w ruchu drogowym, wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy. Termin wykonania robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Wymianą sieci wodociągowej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że od dnia 4 czerwca (czwartek) rozpoczną się prace związane z wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Żwirki i Wigury.

Prace będą przebiegać etapowo. W pierwszym etapie robót przewidziano:

 1. Wymianę sieci wodociągowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Idzikowskiego. W związku z koniecznością zajęcia jednego pasa ruchu ul. Żwirki i Wigury wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu z zakazem wjazdu w ul. Żwirki i Wigury z ul. Łódzkiej. Zostaną wyznaczone stosowne objazdy.
 2. Wymianę sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Braci Niemojowskich do posesji przy ul. Żwirki i Wigury 22.

Prace prowadzone będą przy częściowym zajęciu szerokości jezdni
z utrzymaniem dwukierunkowego ruchu kołowego.

W sytuacji wystąpienia znacznych utrudnień w ruchu drogowym, wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.