Utrudnienia ul. Kościuszki

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 28 – 30 kwietnia br. prowadzone będą prace związane z przebudową wyspy rozdzielającej jezdnię ul. Kościuszki pomiędzy ul. Towarową a ul. Chopina. Prace związane są z przygotowaniem objazdu w związku z budową sieci ciepłowniczej w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki/Towarowa.

Zasadnicze prace związane z budową sieci ciepłowniczej prowadzone będą w dniach 4-12 maja br. Na czas prowadzenia robót ruch pojazdów jadących od strony skrzyżowania ul. Kopernika/Kościuszki w kierunku ul. Chopina i al. Wojska Polskiego odbywał się będzie poprzez przebudowaną wyspę rozdzielającą jezdnię ul. Kościuszki.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.