Przebudowa ul. Śródmiejskiej – kolejny etap

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 4 stycznia 2021 roku (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Śródmiejskiej w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

W tym etapie, prace prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania ul. Narutowicza/św. Stanisława do ul. Franciszkańskiej. Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ul. Śródmiejskiej zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Prace obejmą również przebudowę chodników, które będą realizowane po kolei – najpierw po lewej, a następnie po prawej stronie ul. Śródmiejskiej (patrząc od Mostu Kamiennego). Dojazd do dalszego odcinka ul. Śródmiejskiej możliwy będzie jak dotychczas tj. ul. Przechodnią oraz ul. Franciszkańską.

Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:

  1. ul. Śródmiejska na odcinku pomiędzy al. Wolności a ul. Narutowicza/św. Stanisława będzie przywrócona dla ruchu kołowego.
  2. w ul. Narutowicza, ul. św. Stanisława oraz w ul. Kazimierzowskiej (odc. Sukiennicza/Most Trybunalski) zostanie przywrócona pierwotna organizacja ruchu.
  3. na skrzyżowaniu ul. Sukienniczej z ul. Kazimierzowska/Most Trybunalski – sygnalizacja świetlna zostanie przełączona w kolorowy tryb pracy.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.