Sezonowe zmiany w rozkładzie jazdy linii 19 E od dnia 25 czerwca br.

Sezonowe zmiany w rozkładzie jazdy linii 19 E od dnia 25 czerwca br.

 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w okresie wakacji letnich tj. od 25 czerwca do 31 sierpnia br. z rozkładu jazdy linii 19 E wycofane zostają w dni robocze kursy szkolne, oznaczone na tabliczkach przystankowych literą „s”.

Wykaz kursów szkolnych:

  • godziny odjazdów z przystanku Kalisz Majkowska Medix 02: 07:10, 10:10, 13:10, 16:10;
  • godziny odjazdów z przystanku Ostrów Towarowa Dworzec PKP 01: 08:45, 11:45, 14:45, 17:45.

Utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w dniu 16 czerwca 2018r.

Utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w dniu 16 czerwca br.

Miasto Kalisz – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z organizacją plenerowego koncertu na Placu Wojciecha Bogusławskiego w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Działań Ulicznych „LA STRADA” w dniu 16 czerwca br. w godz. od 15:30 do 23:30 nastąpi częściowe wyłączenie z ruchu drogowego ulicy Częstochowskiej.

W związku z powyższym autobusy komunikacji miejskiej kursowały będą zmienionymi trasami:

Linie nr 3A, 3B, 3C w kierunku Osiedla Dobrzec od Ronda Ptolemeusza ulicami: Nowy Świat – Ułańska – Bankowa – Aleją Wolności …,

Linie nr 3A, 3B, 3C w kierunku ul. Częstochowskiej ulicami: Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Podmiejską – Górnośląską – Harcerską – Chopina – Parczewskiego – Plac Jana Pawła II – Sukienniczą – Aleją Wolności – Bankową – Ułańską – Nowy Świat – Częstochowską …

W czasie trwania objazdów nieczynne będą przystanki: Częstochowska Teatr 01 i 02, Częstochowska Inkubator 03 i 04.

Ponieważ zmiany w organizacji ruchu mogą powodować zakłócenia w punktualności kursowania autobusów na wymienionych liniach, za powstałe z powyższego utrudnienia wszystkich pasażerów serdecznie przepraszamy.

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta KLA na
ul. Podmiejskiej 2A, pod numerami telefonów: 62 768 00 91 (92) lub na stronie internetowej www.kla.com.pl

Nieczynny przystanek Nowy Rynek w dniach 16-17 czerwca 2018r.

Nieczynny przystanek Nowy Rynek w dniach 16-17 czerwca br.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z remontem nawierzchni zatoki autobusowej przy przystanku Nowy Rynek Babina 06 w dniach 16 – 17 czerwca br. przystanek będzie nieczynny.

Na czas prowadzenia robót autobusy linii 1, 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 3C, 5, 6, 10, 19E oraz M zatrzymywać się będą na przystanku Nowy Rynek Tęcza 04, zlokalizowanym przy Galerii Tęcza.

Za powstałe z powyższego utrudnienia wszystkich pasażerów serdecznie przepraszamy.

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta KLA na
ul. Podmiejskiej 2A, pod numerami telefonów: 62 768 00 91 (92) lub na stronie internetowej www.kla.com.pl

koncert plenerowy na pl. Wojciecha Bogusławskiego

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z koncertem plenerowym na pl. Wojciecha Bogusławskiego w dniu 16 czerwca br. organizowanym przez CKiS w Kaliszu w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Działań Ulicznych „LA STRADA”, wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu w odniesieniu do niektórych ulic śródmieścia Kalisza, a mianowicie:

 

  • na pl. W. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów od 14 czerwca br. (czwartek) od godz. 20:00 do 17 czerwca (niedziela) do godz.10:00,
  • w dniu 16 czerwca br. (sobota) od ok. godz. 15:30 do godz. ok. 23:00 nastąpi wyłączenie z ruchu kołowego pl. W. Bogusławskiego, ul. Częstochowskiej na odcinku od ul. Bankowej do ul. Wał Staromiejski oraz jezdni pomocniczej al. Wolności na odcinku od pl. W. Bogusławskiego do ul. Jasnej. W związku z powyższym wyjazd z przedmiotowej jezdni pomocniczej możliwy będzie wyłącznie w stronę Mostu Trybunalskiego,
  • w dniu 16 czerwca br. (sobota) w al. Wolności (od budynku Sądu Rejonowego) do ul. Bankowej obowiązywał będzie zakaz parkowania pojazdów od godz. 18:00 do godz. 24:00,

 

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z wprowadzonymi ograniczeniami oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

Więcej o: Utrudnienia w kursowaniu autobusów linii nr 15,18,19,22 od dnia 28 maja br.

Utrudnienia w kursowaniu autobusów linii nr 15,18,19,22 od dnia 28 maja br.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z robotami drogowymi od dnia 28 maja br., przez okres około 3 dni zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Żołnierska na wlocie w ul. Stawiszyńską.

W związku z powyższym, nieczynne będą przystanki autobusowe Żołnierska 01 oraz Żołnierska 02.

Trasa objazdu dla autobusów komunikacji miejskiej w obu kierunkach prowadzić będzie ulicami: Stawiszyńską, Morelową, Malinową do ul. Żołnierskiej i Tuwima. Przystanki tymczasowe dla autobusów linii nr: 15, 18, 19, 22 wyznaczone zostaną na ulicy Morelowej przy skrzyżowaniu
z ul. Stawiszyńską.

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta KLA na
ul. Podmiejskiej 2A, pod numerami telefonów: 62 768 00 91 (92) lub na stronie internetowej www.kla.com.pl.

Od 28 maja br. (poniedziałek) do 30 maja br. (środa) zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Żołnierska na wlocie w ul. Stawiszyńską.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniach od 28 maja br. (poniedziałek) do 30 maja br. (środa) zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Żołnierska na wlocie w ul. Stawiszyńską.

Powyższe związane jest z kontynuacją remontu ul. Stawiszyńskiej. Na czas robót wyznaczony zostanie objazd poprzez ul. Morelową, ul. Malinową.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Więcej o: Kursowanie autobusów 31.05.2018 (Boże Ciało)

Kursowanie autobusów 31.05.2018 (Boże Ciało)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w dniach od 31 maja do 3 czerwca
br. autobusy komunikacji miejskiej kursowały będą następująco:

 

31.05.2018 CZWARTEK

(BOŻE CIAŁO)

jak w niedziele i święta, zgodnie z rozkładem jazdy
01.06.2018 PIĄTEK jak w dni robocze, zgodnie z rozkładem jazdy
02.06.2018 SOBOTA jak w soboty, zgodnie z rozkładem jazdy
03.06.2018 NIEDZIELA jak w niedziele i święta, zgodnie z rozkładem  jazdy

 

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta KLA na ul. Podmiejskiej 2A, pod numerami telefonów: 62 768 00 91 (92) lub na stronie internetowej www.kla.com.pl.

Więcej o: Utrudnienia w kursowaniu autobusów

Utrudnienia w kursowaniu autobusów

Utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 19E i M w dniu 20 maja br. na terenie miasta Ostrowa Wlkp.
Miasto Kalisz – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku
z 4 Maratonem Uśmiechu odbywającym się w dniu 20 maja br. autobusy linii 19E i M na terenie miasta Ostrowa Wlkp. w godzinach od 12:45 do 15:30 kursowały będą zmienionymi trasami.
Kurs linii 19E z przystanku Kalisz, Majkowska Medix 02 o godz. 12:01 i linii M z przystanku Kalisz, Toruńska Pucka 04 13:21 od przystanku Ostrów Kaliska Spomasz 05 pojadą ulicami: Limanowskiego, Al. Słowackiego, Konopnickiej, Plac 23 Stycznia, Partyzancka, Sienkiewicza oraz Kolejowa.
Nie obowiązują przystanki Ostrów Kompałły 01 i Ostrów Plac Bankowy 01. Obowiązuje dodatkowo przystanek Ostrów Partyzancka.
Kursy z przystanku Ostrów Towarowa Dworzec PKP 01 o godz. 13:25 linii 19E i 14:45 linii M od przystanku Ostrów Głogowska 01 pojadą ulicami: Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Al. Słowackiego, Limanowskiego, Kaliska i dalej stałą trasą.

Od dnia 15 maja (wtorek) zamknięte zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ul. Zamkowej z ul. Kanonicką.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z budową sieci ciepłowniczej realizowaną przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., od dnia 15 maja (wtorek) zamknięte zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ul. Zamkowej z ul. Kanonicką.
W związku z powyższym wystąpią istotne zmiany w ruchu kołowym, a mianowicie:

1) W ul. Zamkowej (odc. ul. Chodyńskiego/Kanonicka) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji (wjazd i wyjazd możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Chodyńskiego),

2) Po prawej stronie ww. odcinka ul. Zamkowej obowiązywał będzie całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów, a po lewej stronie wprowadzone będzie ograniczenie postoju do 15 minut,

3) W ul. Kanonickiej (odc. ul. Zamkowa/Grodzka) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji (wjazd i wyjazd możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Grodzkiej),

4) Na wyznaczonych miejscach postojowych znajdujących się na ww. odcinku ul. Kanonickiej wprowadzone będzie ograniczenie postoju do 15 minut,

5) Pojazdy jadące od strony pl. Jana Pawła II do ul. Kanonickiej kierowane będą objazdem przez ul. Grodzką,

6) Wjazd na ul. Główny Rynek możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Śródmiejskiej, a wyjazd przez ul. Złotą oraz ul. Piskorzewską.

Planowany czas trwania robót to 2 tygodnie.
Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

15 maja (wtorek) rozpoczną się roboty związane z przebudową ul. Adama Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 15 maja (wtorek) rozpoczną się roboty związane z przebudową ul. Adama Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej. Pierwszy etap robót prowadzony będzie połówkowo tj. przy naprzemiennym zajęciu lewej i prawej strony ulicy – przy utrzymaniu ruchu kołowego i pieszego.
Termin zakończenia całości robót przewidziany jest na 31 lipca br. Uprzejmie przepraszamy za wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i wynikające stąd utrudnienia.