Więcej o: Remont Alei Wojska Polskiego

Remont Alei Wojska Polskiego

W dniu wczorajszym przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji przekazali teren budowy Alei Wojska Polskiego (odcinek od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica).

Już od najbliższego wtorku od godz. 20.30, firma PBD SA., która jest generalnym wykonawcą tego zadania, rozpocznie prace związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacja ruchu.

W pierwszym etapie roboty prowadzone będą na prawej jezdni al. Wojska Polskiego (patrząc od strony CH Kalinka) na odcinku od ul. Serbinowskiej do skrzyżowania z ul. Widok włącznie.
W tym czasie jezdnia będzie całkowicie zamknięta. Ruch kołowy skierowany zostanie na drugą jezdnię al. Wojska Polskiego na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.

Wlot ul. Widok w al. Wojska Polskiego od strony ul. Polnej będzie zamknięty, natomiast wyjazd z ul. Widok w al. Wojska Polskiego od strony ul. Mickiewicza możliwy będzie wyłącznie
w prawo lub w lewo.

Na czas prowadzonych robót przejazd odcinkiem al. Wojska Polskiego od Ronda Westerplatte do skrzyżowania z ul. Majkowską dopuszczony zostanie  wyłącznie dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz autobusów komunikacji zbiorowej.

Dla samochodów o d.m.c. powyżej 3,5 t wyznaczony zostanie objazd przez ul. Podmiejską, Stanczukowskiego, Piłsudskiego i Majkowską.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informować mieszkańców.

dav
Więcej o: Wystąpią utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w dniu 21 lipca br. po godzinie 20:30.

Wystąpią utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w dniu 21 lipca br. po godzinie 20:30.

Szanowni Państwo!

 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że ze względu na organizację I Kaliskiego Półmaratonu Nocnego „Bursztynowa Hellena” w dniu 21 lipca br. po godzinie 20:30 wystąpią następujące utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej na liniach nr 12K,19,19E oraz linii M.

W związku z  całkowitym zamknięciem ul. Armii Krajowej oraz ul. Marii Skłodowskiej – Curie autobusy  kursowały będą zmienionymi trasami:

Linie nr 19, 12K w kierunku os. Dobrzec od przystanku Podmiejska Rondo ulicami: … Podmiejską – Stefana Wyszyńskiego (koniec kursu na pętli przy Wyszyńskiego Słoneczna),

Linia nr 19 w kierunku os. Majków od przystanku Wyszyńskiego Słoneczna Pętla ulicami: Stefana Wyszyńskiego do ul. Podmiejskiej i dalej bez zmian, ul. Górnośląską – Legionów…,

Linia nr 12K: w kierunku Cmentarza Komunalnego od Przystanku Wyszyńskiego Słoneczna Pętla do ul. Podmiejskiej i dalej bez zmian Górnośląską, Legionów… .

 

W związku z częściowym wyłączeniem z ruchu drogowego  ul. Wrocławskiej oraz Al. Wojska Polskiego:

Linie nr 19E , M w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego od przystanku Górnośląska Dworzec PKS ulicami: … Górnośląską – Wrocławską…

Linie nr 19E, M w kierunku Kalisza od przystanku Wrocławska Sąsiedzka ulicami: …Wrocławską – Górnośląską …

 

W czasie trwania objazdów nieczynne będą przystanki:

Aleja Wojska Polskiego Polmozbyt, Aleja Wojska Polskiego STW, Aleja Wojska Polskiego Big Star, Aleja Wojska Polskiego Tylna,  Skłodowskiej- Curie Bursche, Armii Krajowej, Wojciechowskiego.

Zmiany w organizacji ruchu mogą powodować zakłócenia w punktualności kursowania autobusów na wymienionych liniach.

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy dostępne będą w Punkcie Obsługi Klienta KLA na
ul. Podmiejskiej 2A, pod numerami telefonów: 62 768 00 91 (92) lub na stronie internetowej www.kla.com.pl.

 

Z wyrazami szacunku

 

Tomasz Ludwiczak

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

i Komunikacji w Kaliszu

Utrudnienia w ruchu drogowym w związku z I Kaliskim Nocnym Półmaratonem Szlakiem Bursztynowym

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z I Kaliskim Nocnym Półmaratonem Szlakiem Bursztynowym, który odbędzie się w dniu 21 lipca br. w godzinach 21:00-00:00, wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu i parkowania pojazdów:

  1. W dniu 21 lipca br. od godz. 8:00 do 22 lipca do godz. 00:30 obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w obrębie Hali Arena oraz na parkingach między ul. Blizińskiego 4 a 6,

 

  1. Trasa półmaratonu będzie przebiegać następującymi ulicami:

Hala Arena (start) – Popiełuszki – Armii Krajowej – Marii Skłodowskiej-Curie – Wojska Polskiego – Wrocławska do ul. 29 Pułku Piechoty gdzie bieg zawraca – Zachodnia – Obozowa – Torowa – Kresowa – Szlak Bursztynowy do ul. Łódzkiej gdzie bieg zawraca – Kresowa – Torowa – Obozowa – Zachodnia – Wrocławska – Wojska Polskiego – Marii Skłodowskiej-Curie – Armii Krajowej – Popiełuszki – Hala Arena (meta).

 

  1. W al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej – Curie do skrzyżowania prowadzącego do obwodnicy Nowych Skalmierzyc ruch kołowy skierowany zostanie na jezdnię al. Wojska Polskiego po stronie Makro, na której odbywał się będzie ruch dwukierunkowy – po 1 pasie ruchu dla danego kierunku,

 

  1. ul. Wrocławska na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. 29 Pułku Piechoty zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego podczas przebiegu uczestników półmaratonu. Po opuszczeniu  ul. Wrocławskiej przez ostatniego zawodnika ww. odcinek zostanie otwarty ponownie dla ruchu kołowego,

 

Pozostałe ulice na trasie półmaratonu będą zamknięte dla ruchu kołowego. W trakcie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję.

Utrudnienia ruchu w dniach 23 i 24 lipca na ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej

 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 23 i 24 lipca (poniedziałek i wtorek) na ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej prowadzone będą prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni.

Prace prowadzone będą w dwóch etapach, przy zamknięciu danego odcinka ul. Asnyka dla ruchu kołowego:

  • pierwszy etap robót obejmie odcinek od ul. Konopnickiej do ul. Serbinowskiej (wraz ze skrzyżowaniem ul. Konopnickiej/Asnyka). Na czas tego etapu wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy w ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Konopnickiej,
  • drugi etap robót obejmie odcinek od ul. Polnej do ul. Konopnickiej (możliwy będzie wjazd z ul. Konopnickiej w ul. Asnyka). Na czas robót wyznaczony zostanie objazd do ul. Asnyka od strony ul. Polnej.

 

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Więcej o: Ważne spotkania z mieszkańcami osiedli Zagorzynek i Ogrody

Ważne spotkania z mieszkańcami osiedli Zagorzynek i Ogrody

Przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu spotkali się z mieszkańcami osiedli Zagorzynek i Ogrody, by porozmawiać m.in. o budowach i remontach dróg, a tym samym o poprawie bezpieczeństwa.

Mieszkańcy Zagorzynka poruszyli kwestie budowy nowej ulicy i remontów chodników. Przedstawili swoją wizję ul. Głogowskiej, z wykonaniem chodnika, ścieżki rowerowej czy miejsc parkingowych. – Pomysły te będą uwzględniane w trakcie projektowania ulicy. Rozmawialiśmy również na temat zamontowania progów zwalniających, które uspokoiłyby ruch w tej części osiedla – mówi Tomasz Ludwiczak, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

Podczas spotkania z Radą Osiedla Ogrody zostały poruszone sprawy związane z rozbudową ul. Ogrodowej, wykonaniem miejsc parkingowych oraz drogi wyjazdowej z os. Ogrody. Mając na uwadze stanowisko zespołu ds. organizacji ruchu, dyrektor MZDiK zasugerował, żeby wykonanie dodatkowej drogi wyjazdowej z osiedla rozpatrzyć ponownie po analizie warunków ruchu, po planowanej przebudowie ul. Ogrodowej. Takie stanowisko zostało zaakceptowane przez Radę Osiedla.

Omówiono również kwestię wykonania parkingu na terenie położonym pomiędzy ul. Poznańską a blokiem przy ul. Poznańskiej 31. MZDiK przygotuje koncepcję zagospodarowania terenu pod parking i przedstawi Radzie Osiedla do konsultacji.

Więcej o: Ponad dwa miliony na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców

Ponad dwa miliony na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców

 

2 417 723 złotych – tyle wynosi dofinansowanie, które pozyskało miasto Kalisz na budowę ul. Pokrzywnickiej. Inwestycja będzie realizowana w ramach „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”.

Wniosek o wsparcie finansowe zadania „Rozbudowa ulicy Pokrzywnickiej w Kaliszu”, przygotowany przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, znalazł się na 9. miejscu listy zadań.

Ulica Pokrzywnicka stanowi bezpośrednie i najdogodniejsze połączenie intensywnie rozbudowujących się terenów osiedli mieszkaniowych, zlokalizowanych na terenach wiejskich przy granicy z Kaliszem ze zlokalizowanymi w tej części miasta terenami inwestycyjnymi, zakładami  produkcyjnymi m.in.:  Pratt & Whitney Kalisz, WSK, Elektrociepłownia  Kalisz – Piwonice, Zakładami Metalowo-Chemicznymi Metchem  w Kaliszu oraz największą w regionie giełdą rolno-spożywczą – Giełda Kaliska Sp. o.o.

Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo i podniesie komfort komunikacji indywidualnej i zbiorowej.

W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia jezdni i chodniki o szerokości 1,5 m. Zostanie wydzielona ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0 m. Powstaną przystanki autobusowe. Rozbudowane będzie także oświetlenie uliczne.

Dzięki rozbudowie ulicy Pokrzywnickiej zostanie zwiększony komfort dojazdu do terenów rekreacyjno-sportowych, usytuowanych wokół zbiornika wodnego Szałe oraz do największego w rejonie kompleksu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zlokalizowanych w miejscowości Szałe.

Zakres planowanych prac obejmuje: rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowej jezdni bitumicznej o szerokości 6,5 m i długości 1,305 km; wykonanie po lewej stronie jezdni, na odcinku o długości 250 m, chodnika  i ścieżki rowerowej, natomiast po prawej stronie –  chodnika na odcinku 208 m. Na pozostałym odcinku powstanie odsunięta od jezdni dwukierunkowa ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego o nawierzchni bitumicznej. Wykonane zostaną  zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zjazdy bitumiczne i kanał deszczowy.   Rozbudowana będzie sieć oświetlenia ulicznego wraz z montażem dodatkowych elementów, tzw. doświetlaczy, przy przejściach dla pieszych. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe. Powstaną przystanki autobusowe wraz z peronami dla pasażerów, cztery przejścia dla pieszych, w tym dwa z azylami, a trzy z doświetlaczami.

Ulica Pokrzywnicka zlokalizowana jest na nasypie wału przeciwpowodziowego, powstałego w latach 70. ubiegłego wieku. Rozbudowa ulicy znacznie poprawi jego stan techniczny, co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych wałami, umożliwiając rozwój działalności rolno-produkcyjnej.

Więcej o: Usprawnienie ruchu na ul. Śródmiejskiej

Usprawnienie ruchu na ul. Śródmiejskiej

Analiza sytuacji na ul. Śródmiejskiej po wprowadzeniu tzw. „kontrapasa” wykazała, że został osiągnięty cel w zakresie uspokojenia ruchu. W związku z tym, w celu zapewnienia płynności ruchu podjęta została decyzja o demontażu 1 progu zwalniającego na ul. Śródmiejskiej (przed sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ul. Fabryczną/Kościuszki).

Po przeprowadzeniu już wcześniejszych działań tj, demontażu 3 szt. progów zwalniających
i wydłużeniu zielonego światła dla kierunku głównego (ul. Śródmiejskiej), demontaż ww. progu jest kolejnym działaniem w celu poprawy przepustowości ruchu na odcinku ul. Śródmiejskiej.

Próg zostanie zdemontowany w poniedziałek 9 lipca 2018.

Więcej o: Podpisanie umowy o współpracy z PWSZ w Kalisz.

Podpisanie umowy o współpracy z PWSZ w Kalisz.

Dnia 3 lipca 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy PWSZ a MZDiK o wzajemnej współpracy.

Chcemy aby najstarsze miasto w Polsce, było faktycznie młode duchem. W myśl tego chcemy wyjść na przeciw młodym pokoleniom i umożliwić im zdobycie doświadczenia zawodowego, które idealnie komponuje się z kierunkiem studiów bezpieczeństwo ruchu drogowego na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

Liczę, że w ramach zajęć akademickich oraz działalności koła naukowego, kadra akademicka wraz ze studentami we współpracy z MZDIK da świeże i innowacyjne spojrzenie, które może przełożyć się na poprawę komunikacji i bezpieczeństwa w naszym mieście.

Studentom zapewnimy konsultacje z doświadczoną kadrą oraz wgląd do infrastruktury zarządzania ruchem w naszym mieście w ramach praktyk studenckich.

Chcielibyśmy aby nasza współpraca przede wszystkim rozbudziła poczucie większej odpowiedzialności młodego pokolenia za nasze miasto oraz poprawi jakość życia w Kaliszu.

 

Utrudnienia w ruchu na ul. Łódzkiej, od dnia 5 lipca br. (czwartek) do dnia 6 lipca br. (piątek)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że z uwagi na planowaną naprawę wpustów drogowych oraz dylatacji obiektu mostowego na rzece Swędrni w ciągu ul. Łódzkiej, od dnia 5 lipca br. (czwartek) do dnia 6 lipca br. (piątek) w ul. Łódzkiej w rejonie ww. obiektu mostowego wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym.

Na czas robót przejazd odbywał się będzie wahadłowo i zastosowana zostanie ręczna regulacja ruchu przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Więcej o: Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – etap III

Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – etap III

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – etap III” jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

Cena oferty: 5.115.730,12 zł (brutto)

Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – 60 m-cy

Oferta spełnia wszystkie postanowienia i warunki określone w Siwz oraz uzyskała łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z określonych w Siwz kryteriów.

Termin zawarcia umowy został wyznaczony na dzień 05.07.2018r.